Kinh doanh các công cụ tài chính tiềm ẩn mức độ rủi ro cao đến từ biến động trong giá trị và giá cả, chính vì thế các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu có khả năng sẽ xuất hiện. Hiệu suất hoạt động trong quá khứ của một công cụ nào đó không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất hoạt động của chính nó trong tương lai. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro khi giao dịch những công cụ tài chính trước khi thực hiện giao dịch với chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảoThoả Thuận Với Khách HàngTuyên Bố Rủi Ro.

Đòn Bẩy Là Gì?

Đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch để giúp bạn mở rộng phạm vi tiếp cận với thị trường tài chính và tối đa hóa số vốn khi bạn đầu tư ít hơn.

Nguyên Tắc Giao Dịch Đòn Bẩy

Thông qua đòn bẩy, bạn có thể vay một khoản từ nhà cái, điều này sẽ giảm đáng kể số vốn mà bạn cần đầu tư vào một giao dịch.

Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần chuẩn bị một khoản ký quỹ ban đầu, đây là khoản ký quỹ bắt buộc khi mở một vị thế. Khi số lượng vị thế không đổi, đòn bẩy được sử dụng càng lớn, số tiền ký quỹ được sử dụng trên mỗi sàn giao dịch càng ít và số tiền ký quỹ miễn phí tăng lên, điều này sẽ giúp bạn cạnh tranh và vượt qua được những rủi ro lớn hơn.

Nếu giao dịch của bạn bắt đầu thua lỗ, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ và bạn cần phải bơm thêm tiền để duy trì vị thế mở. Các quỹ bổ sung này được gọi là ký quỹ duy trì.

trading leverage trade in Doo Prime platform

Lợi Ích Khi Sử Dụng Đòn Bẩy

leverage offers a chance of using less capital to gain more

Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Đạt được lợi nhuận khổng lồ với số vốn nhỏ và giành lấy khoản thu về gấp đôi

advantages of leverage trade is enhancing capital efficiency

Cơ Hội Đòn Bẩy

Đạt được lợi nhuận khổng lồ với số vốn nhỏ và giành lấy khoản thu về gấp đôi

call or put in leverage trading

Bán Khống

Bạn không chỉ có thể sử dụng đòn bẩy khi giá tăng mà còn có thể bán khống khi giá giảm

Doo Prime offers 24 hours trading

Giao Dịch 24 Giờ

Giao dịch liên tục với các chỉ số chính và thị trường ngoại hối để nắm bắt mọi cơ hội giao dịch

leverage offers a chance of using less capital to gain more

Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Đạt được lợi nhuận khổng lồ với số vốn nhỏ và giành lấy khoản thu về gấp đôi

advantages of leverage trade is enhancing capital efficiency

Cơ Hội Đòn Bẩy

Đạt được lợi nhuận khổng lồ với số vốn nhỏ và giành lấy khoản thu về gấp đôi

call or put in leverage trading

Bán Khống

Bạn không chỉ có thể sử dụng đòn bẩy khi giá tăng mà còn có thể bán khống khi giá giảm

Doo Prime offers 24 hours trading

Giao Dịch 24 Giờ

Giao dịch liên tục với các chỉ số chính và thị trường ngoại hối để nắm bắt mọi cơ hội giao dịch

Doo Prime offers up to 500 times leverage

*Cảnh Báo Rủi Ro Cao

Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và các sản phẩm tài chính khác sở hữu rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, các khoản lỗ lớn vượt quá khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư có thể diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro khi giao dịch các công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm các lợi khuyên độc lập từ các chuyên gia nếu bạn chưa hiểu những rủi ro được đề cập trên đây. Hiệu suất trong quá khứ của một khoản đầu tư không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất của sản phẩm tương tự trong tương lai. Vui lòng đọc các tài liệu tuân thủ trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

1:1000

Bạn có thể linh hoạt lựa chọn mức đòn bẩy lên đến 1000 lần tại Doo Prime! Không cần đầu tư vào tất cả các khoản tiền, chỉ sử dụng tiền ký quỹ để mở một vị thế và đạt được mức lợi nhuận tiềm năng sinh lợi hơn so với các giao dịch không sử dụng đòn bẩy.

Tất cả những sản phẩm trên đều là sản phẩm giao dịch CFD. Vui lòng đọc Tiết Lộ Rủi Ro sau đối với Sản Phẩm Giao Dịch Rủi Ro Cao:

Chứng Khoán, Hợp Đồng Tương Lai, CFDs và các sản phẩm tài chính khác sở hữu rủi ro cao bởi sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, các khoản lỗ lớn vượt quá khoản đầu tư ban đầu của nhà đầu tư có thể diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro khi giao dịch các công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm các lợi khuyên độc lập từ các chuyên gia nếu bạn chưa hiểu những rủi ro được đề cập trên đây. Hiệu suất trong quá khứ của một khoản đầu tư không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu suất của sản phẩm tương tự trong tương lai. Vui lòng đọc các tài liệu tuân thủ trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mức Đòn Bẩy Của Các Sản Phẩm

  • US Stocks
  • Cổ Phiếu Hồng Kông
  • AUS Stocks
  • Hợp Đồng Tương Lai
  • Các Cặp Tiền Tệ Chính Yếu
  • Các cặp tiền tệ chéo
  • Các cặp tiền tệ nhỏ
  • Kim Loại Quý
  • Năng Lượng
  • Chỉ Số Chứng Khoán
Sản Phẩm Quy mô hợp đồng Leverage Mức Ký Quỹ Ngày có hiệu lực
Alibaba 100 25 471.52 -

Quản Lý Đòn Bẩy Và Rủi Ro

Sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý rủi ro để giảm những tổn thất tiềm năng có thể xảy ra

trader can pay permium to change to 100% stop loss

Dừng Lỗ

Với các lệnh dừng và giới hạn dừng được đảm bảo, ngay cả khi xảy ra sự chênh lệch hoặc trượt giá, hoặc bạn cũng có thể trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ để đổi lấy bảo hiểm cắt lỗ 100%.

Doo Prime offer take profit to guarantee to gain of trading

Chốt Lời

Tự động đóng vị thế để chốt lợi nhuận khi nó đạt đến mức giá mà bạn đề ra, bất kể tình hình thị trường như thế nào; do đó, bạn sẽ không bị thua lỗ.

negative balance protection for applying leverage

Bảo Vệ Số Dư Âm

Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn bị âm do sự biến động thị trường, Doo Prime sẽ chịu một phần tổn thất này, do đó khoản lỗ tối đa của bạn sẽ được kiểm soát ở mức đầu tư ban đầu của tổng tài sản.

trader can pay permium to change to 100% stop loss

Dừng Lỗ

Với các lệnh dừng và giới hạn dừng được đảm bảo, ngay cả khi xảy ra sự chênh lệch hoặc trượt giá, hoặc bạn cũng có thể trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ để đổi lấy bảo hiểm cắt lỗ 100%.

Doo Prime offer take profit to guarantee to gain of trading

Chốt Lời

Tự động đóng vị thế để chốt lợi nhuận khi nó đạt đến mức giá mà bạn đề ra, bất kể tình hình thị trường như thế nào; do đó, bạn sẽ không bị thua lỗ.

negative balance protection for applying leverage

Bảo Vệ Số Dư Âm

Nếu vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn bị âm do sự biến động thị trường, Doo Prime sẽ chịu một phần tổn thất này, do đó khoản lỗ tối đa của bạn sẽ được kiểm soát ở mức đầu tư ban đầu của tổng tài sản.

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Và Giao Dịch Ký Quỹ

Tỷ Lệ Đòn Bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy là một chỉ số đo lường tỷ lệ giữa khả năng giao dịch với các yêu cầu ký quỹ, tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, công cụ giao dịch và quy mô vị thế.

Giao Dịch Đòn Bẩy
Tỷ Lệ Đòn Bẩy 1 : 1 200 : 1 400 : 1 500 : 1
Số Tiền Đầu Tư 1,000 1,000 1,000 1,000
Quy Mô Vị Thế 1,000 200,000 400,000 500,000

Trong giao dịch không đòn bẩy, 1 nhân dân tệ chỉ có thể mua được loại tài sản tương đương với 1 nhân dân tệ, trong khi với đầu tư có đòn bẩy, 1 nhân dân tệ có thể mua được tài sản trị giá hơn 1 nhân dân tệ.

ví dụ: khi tỷ lệ đòn bẩy là 200 lần, bạn có thể mua loại tài sản trị giá 200 nhân dân tệ với giá 1 nhân dân tệ, v.v. và từ đó, thu nhập hoặc thua lỗ từ khoản đầu tư của bạn sẽ mở rộng theo tỷ lệ đó.

Cách tính như sau: US$100,000 * (1/200) = US$500

Trên nền tảng MT4 và MT5 của Doo Prime, bạn có thể xác định mức đòn bẩy tối đa có sẵn bằng cách xem tỷ lệ ký quỹ của từng sản phẩm giao dịch.

ví dụ: Nếu tỷ lệ ký quỹ của một biểu tượng giao dịch là 2%, điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng mức đòn bẩy gấp 50 lần (1 / 0,02 = 50).

Nắm Bắt Các Cơ Hội Không Giới Hạn Trên Thị Trường Toàn Cầu

适合现代交易者的 MetaTrader 4 平台

Tại Doo Prime, bạn có thể đầu tư vào Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Kim loại quý, Hàng hóa năng lượng và các Chỉ số Chứng khoán chỉ với một tài khoản tích hợp. Thỏa sức giao dịch với hơn 10.000 sản phẩm tài chính ngay lập tức, dễ dàng tiếp cận đến 6 thị trường lớn và nắm bắt mọi cơ hội trên toàn cầu.

Sản Phẩm Giao Dịch

10,000+

Khách Hàng Toàn Cầu

200,000+