การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคา คุณอาจเกิดการขาดทุนจำนวนมากกว่าเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการลงทุนในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงการลงทุนในอนาคต โปรดทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินก่อนที่จะเริ่มต้นธุรกรรมใดๆ โปรดอ่านข้อตกลงของลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.

การสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธุรกิจของ Doo Prime มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน และการบรรลุสถานการณ์โดยได้ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย คือเป้าหมายร่วมกันของเรา

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • stakeholders including professional board members
  สมาชิกคณะกรรมการ

  การกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ

 • stakeholders including experienced management teams
  ทีมผู้บริหารระดับสูง

  การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถ การพัฒนาธุรกิจที่หลากหลาย สภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุม มาตรการสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • stakeholders including energetic employees
  พนักงาน

  การต่อต้านการคอร์รัปชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการ

 • stakeholders including regulatory authorities
  ผู้มีอำนาจกำกับดูแล

  ใบอนุญาตทางอุตสาหกรรม จริยธรรมทางธุรกิจ

 • stakeholders including non government supervision
  องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศล
  关注环保人士

  อุปถัมภ์การกุศล ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม

 • stakeholders including different business partner
  คู่ค้าทางธุรกิจ

  การพัฒนาธุรกิจที่หลากหลาย การศึกษาทางการเงินอย่างทั่วถึงและการค้าที่เป็นธรรม

 • stakeholders including investors and traders
  นักลงทุน

  การกํากับดูแลกิจการเพื่อดึงดูดและรักษาความสามารถ

 • stakeholders including competitors
  คู่แข่งในอุตสาหกรรม

  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่หลากหลายและการแข่งขันที่เป็นธรรม

MetaTrader 4 แพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนยุคใหม่

Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์การเงิน

10,000+

ลูกค้าทั่วโลก

200,000+